:.

Okrężnica jest końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego, zajmującym większą część jelita grubego, między jelitem ślepym a odbytnicą, i dzielącym się na trzy części: okrężnicę wstępującą , poprzeczną i zstępującą. Rak pojawić się może w każdej z tych części. Rak okrężnicy powstaje z komórek nabłonkowych wyścielających wnętrze jelita.

Mimo rozległych badań w tym zakresie przyczyny powstania raka okrężnicy nie do końca zastały wyjaśnione. Nie jest możliwe poznanie jego etiologii, chociaż znane są pewne czynniki wpływające na jego rozwój.

Objawy zależą od umiejscowienia guza oraz jego wielkości. Rozwój jego jest powolny i w początkowym okresie nie daje objawów. Bez wątpienia wczesne rozpoznanie ma zasadnicze znaczenie dla wyniki leczenia.

Wśród pierwszych objawów spotyka się zmiany rytmu oddawania stolca, zwykle w postaci zaparć. Krwawienie z odbytnicy, dostrzegalne w postaci obecności krwi w stolcu, stanowić powinno ostrzeżenie o pojawieniu się zaburzenia, które może być poważne.

Właściwym leczeniem raka okrężnicy jest jego usunięcie operacyjne, przy czym usuwa się także najbliżej leżące tkanki. Całkowite usunięcie nowotworu jest często możliwe i daje wyleczenie, chociaż chory musi być obserwowany dalej ze względu na możliwość nowotworu.

Nowotwór okrężnicy
:.
:.